Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Huffs jokerlotteri 2023

För att erhålla vinstnumren tar vi hjälp av Svenska Spels Jokernummer, där Jokernumrets två sista siffror bilder vinstnumret.

Obetald lott vid dragningstillfället deltar ej i lotteriet.

Vinnare redovisas på HuFF´s hemsida, utbetalning sker efterföljande månad.

KOSTNAD

 

100 kr per månad via autogiro eller hela summan (1200 kr/år) eller aktuell delsumma som återstår för kalenderåret.

Inbetalning till BG 440-4844

Märk inbetalningen med lottnummer och namn

 

Januari 7, 1421 – 500 kr samt 28 2500 kr

Februari 4, 1118 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

Mars 4, 11, 18 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

April 1, 8, 15, 22 – 500 kr samt 29 – 2500 kr

Maj 6, 13, 20 – 500 kr samt 27 – 2500 kr

Juni 3, 10, 17 – 500 kr samt 24 – 2500 kr

Juli 1, 8, 15, 22 – 500 kr samt 29 – 2500 kr

Augusti 5, 12, 19 – 500 kr samt 26 – 2500 kr

September 2, 9, 16, 23 – 500 kr samt 30 – 2500 kr

Oktober 7, 14, 21 – 500 kr samt 28 – 2500 kr

November 4, 11, 18 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

December 2, 9 – 500 kr samt 16 – 5000 kr

 7/1 Nummer 68Vinnare Carola Skärberg

14/1 Nummer 70 – Vinnare Lennart Grahn

21/1 Nummer 88 – Vinnare:  Lars-Göran Persson

28/1 Nummer 88Vinnare:  Lars-Göran Persson