Kallelse till extra årsmöte 30 mars

HuFF kallar till extra årsmöte 30 mars 2022 kl 18.00 på HuFF:s kansli. HuFF kallar till extra årsmöte gällande förändring av föreningens stadgar Styrelsen lade fram förslag om en stadgeförändring gällande Paragraf 25 Styrelsens sammansättning. Styrelsens förslag om att utöka styrelsen med två ledamöter från 3 ledamöter till 5 ledamöter. Årsmötet godkände förslaget och utlyser […]

Kallelse till extra årsmöte 30 mars Läs mer »