Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

SPAR(BAN)KA BOLL ÅRET RUNT

Våra engagemang

Tillsammans med en av våra huvudpartners, Hälsinglands Sparbank, sätter vi ett gemensamt övergripande samlingsnamn på våra breddinsatser året runt. Istället för att bara sätta rubriken ”breddinsatser” använder vi ”Spar(ban)ka Boll Året Runt – med HuFF”. Med det namnet vill vi synliggöra just det faktum att vi gör och vill göra breddinsatser för fotbollen just året runt. Utöver de insatser som görs av alla föreningar vill vi spetsa till och göra ytterligare insatser som gynnar fotbollen i stort och som berör många barn/unga som älskar fotboll. Det gynnar i sin tur då även alla föreningar som kan locka till sig och behålla, utveckla barn och unga i sina verksamheter. Några exempel på de breddinsatser som görs under begreppet året runt är:

Huff Holmen Akademi

Läs mer här

Skolprojektet
Läs mer här

Vision och Värdegrund