Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Huff i samhället

Våra engagemang

Huff Holmen Akademi
Läs mer här

Skolprojektet
Läs mer här

Vision och Värdegrund

Olle Skoglund
Värdegrundsansvarig

olle.skoglund@halsinglandssparbank.se
070-778 17 00