Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Bra att veta inför årsmötet den 22:a mars

Alla medlemmar i Hudiksvalls FF och dess samarbetsklubbar är välkomna till Oilquick Arena (Håstaholmen 1). Datum är onsdag den 22:a mars klockan 18:00.

Vision

Vi ska skapa balans mellan bredd och elit via en gemensam uppåtsatsning.
– Hudiksvalls FF ska vara hela kommunens gemensamma elit-/representationslag
– Hudiksvalls FF ska vara en plattform för att samordna, utbilda och lyfta bredden

Mission

Fler ska börja spela fotboll i Hudiksvalls Kommun och Hälsingland.
Fler ska fortsätta med fotboll i Hudiksvalls Kommun och Hälsingland.
Göra fotbollen mer intressant så att fler ska komma och titta på fotboll (live) i Hudiksvalls
Kommun.

Övergripande strategi

Hudiksvalls FF ska genom att driva, stimulera och utveckla fotbollen på ungdoms- och seniornivå
vara en nytänkande och förenande kraft för fotbollsföreningar i Hudiksvalls kommun och Hälsingland. Utbildning är
det vi satsar extra på för att nå vår mission. Utbildningen ska ha hög kvalité, vara inspirerande
och rolig.

Vår värdegrund innehåller ledorden ödmjukhet, sportmanskap och målinriktning

Ödmjukhet, vad betyder det;

Vi ska visa detta genom ett respektfullt och stödjande agerande mot våra samarbetspartners samt
övriga intressenter.
Att våra samarbetspartners känner att vi vill dem gott och att vi vill ha ett långsiktigt fruktbart
samarbete med dem.
Att vi uppfattas som en ödmjukt agerande förening som gör bra saker.

Sportmanskap, vad betyder det;

Att vi i alla lägen är ambassadörer för vår förening och levande förebilder för de yngre. Därför är
det viktigt att vi är ärliga och ägnar oss åt rent spel vilket gäller såväl på som utanför planen.
Att våra samarbetspartners ska känna förtroende för oss som är baserat på vårt agerande. Det
ska finnas en öppenhet i all kommunikation som gör att samarbetspartners förblir
samarbetspartners trots att vi gör misstag ibland och att åsikter kan vara olika.
När man pratar om Hudiksvalls FF ska man känna trygghet och veta om att vi agerar aktivt för
rent spel, mångfald. Det innebär:
Att vi accepterar sexuellt oliktänkande
Att vi inte accepterar mobbing
Att vi inte accepterar rasism
Att vi inte accepterar sexuella trakasserier
Att vi arbetar mot droger och alkohol

Målinriktad vad betyder det;

Att vi arbetar utvecklingsfokuserat och långsiktigt med våra samarbetspartners för att nå vår
mission. Att vara kreativ och nytänkande är viktigt för att nå nya vägar som leder oss mot
visionen. Att göra bra saker är viktigt för föreningens image
Att vi tillsammans kommer fram till och gör bra saker för fotbollens bästa i vårt område.
Att vi tillsammans når en bredare bredd och ett elitrepresentationslag som vandrar uppåt i
serierna
Att vi levererar det vi sagt och ständigt utvecklar oss, det gör att vår omgivning känner förtroende
för oss och gärna vill ge sitt stöd till och engagera sig i Hudiksvalls FF.

Åtgärdsplan:


Om du ej efterlever värdegrunden:
Möte med akademiansvarig/klubbchef beroende på om överträdelsen sker i akademiverksamheten eller
seniorverksamheten
När du observerat någon som ej efterlever värdegrunden:
Om man noterar att någon i klubben ej efterlever klubbens värdegrund tar man kontakt med
akademiansvarig/klubbchef beroende på om detta händer i akademiverksamheten eller seniorverksamheten

Handlingsplan:


Om en person, trots tillrättavisningar i samband med ovan nämnda möten, ej efterlever klubbens värdegrund är
uteslutning ett alternativ. Det beslutet fattas av akademiansvarig/klubbchef efter att ha förankrat beslutet i klubbens
styrelse.

Årlig förankring:

Denna programförklaring förankras på uppstartsmöte inför varje ny säsong med respektive åldersgrupp.