Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

En människa i en annan tröja

Hudiksvalls FF har haft otur med domsluten de två senaste matcherna. Men att endast skylla poängförlust på domarna vore oansvarigt från vår sida. Vårt ansvar ligger i att inte släppa in mål och i att göra mål framåt, något vi själva haft otur nog att inte ha lyckats med mot vare sig Österåker United och FC Gute.

Domare är liksom vi alla andra människor och människor kan begå misstag. Ingen är ute efter att sabotera för Hudiksvalls FF. Vi måste värna om vår domarkår, från de modiga ungdomar som dömer våra ungdomslag till de som dömer A-lag av olika slag.

En domare kan påminna om en främling i en västernfilm som anländer till en stad och går genom huvudgatan. Alla dörrar stängs, alla gardiner dras för men han vet att han är observerad och utlämnad till sitt eget öde. Granskad in i minsta detalj utan varken hjälp eller förståelse från åskådarna.

Just för att skapa en förståelse för domarnas situation tog vi kontakt med Dan Bergh, ordförande i Domarkommittén på Hälsinglands Fotbollsförbund.

Hur ser ni på dagens fotboll?

En svår fråga att svara på då den sträcker sig från yngsta barnen som spelar fotboll till elitfotbollen. Men min syn på saken är den att det har blivit ett tuffare klimat ute på och bredvid planerna. Allt från spelare som har åsikter till ledare och föräldrar som har åsikter om domarens sätt att leda och döma matchen, säger Dan.

Elitfotbollen ser väl ungefär likadan ut nu som då.

Den stora skillnaden är ju alla kameror och kameravinklar som kan påvisa om domaren har gjort rätt eller fel. Vilket i sig är ganska orättvist mot domaren/assisterande domaren som ska fatta beslutet på någon tiondel av en sekund.

Hur förbereder ni er inför en match?

Vi domare vill (ska) vara på plats i god tid före avspark. Detta för att kunna kontrollera spelplan, spelarnas utrustning, värma upp, prata med ledare för de båda lagen etc. Här skiljer det sig från att döma barn/ungdomsmatcher till seniormatcher.

I seniormatcherna så ska domaren (HD) ha en genomgång med sina assisterande hur matchen skall dömas, vad han eller hon behöver hjälp med, när huvuddomaren vill att assisterande ska kliva in och vinka etc. Han/hon ska också givetvis genomföra allt det andra också som jag beskrev i föregående fråga. På lite högre nivå så pratar man om hur de båda lagen brukar spela, vilka spelare som man bör hålla ett extra öga på angående armbågar, sena situationer mm. Man pratar också om att hela tiden försöka hålla fokus och ”kliva in” när det behövs utan att störa spelet för mycket. Man brukar säga att ca 1,5 timme före match bör man vara på arenan, säger Dan.

Hur tycker du att dagens spelare och publik behandlar domarna jämfört med för tio år sedan?

Klimatet inom elitfotbollen har nog varit på samma nivå de senaste tio åren. Möjligen att det har blivit lite tuffare och domaren mera ifrågasatt.

Tittar man på lägre divisioner och ungdomsfotbollen så är min uppfattning att det har blivit en markant försämring på hur man uppträder mot domarna. Detta genom protester under och efter matcher från ledare, spelare och föräldrar. Vissa domare har fått mottaga hot mot sig själva och sin familj efter matcherna. Sånt förekom inte för tio år sedan. I alla fall inte i den utsträckning som vi ser idag.

Hur påverkas ni av kritiken och vems ord väger tyngts för er?

Vi påverkas ju alla av kritiken oavsett varifrån den kommer. Men min bestämda förhoppning är ju att domarobservatörens ord väger tyngst. Observatörerna är ju där som en coach och inte bara som en bedömare. Denne person har ju ofta en gedigen domarbakgrund och försöker att hjälpa domaren, oavsett nivå, framåt i sin domarkarriär.

Jag tror också att unga domare, i början av sin karriär, kan påverkas otroligt negativt av ledare och föräldrar som har högljudda åsikter. Det visar sig ju år till år, oavsett distrikt, att vi tappar de domare som har gått en steg 1 utbildning året innan, ofta beroende på att man har fått för mycket negativ kritik.

Känner ni att ni får den uppskattning/uppmärksamhet ni förtjänar?

Generellt sätt, absolut inte. Det är alldeles för ofta som spelare och ledare väljer att inte tacka domarna efter matchen för att man tycker att dom har varit alldeles för dåliga. Även media har ju en viss förmåga att skriva och prata om ”solklara” straffar som uteblev och om felaktig offsides som det blåstes för. Det blir heller inte bättre när så kallade experter sitter i TV och kommenterar domarnas insats när de själva inte har fullständig koll på vad regeln egentligen säger. Jag har under alla år jag har varit verksam inom domarskrået alltid hävdat att ingen domare i Hälsingland någonsin har varit sämst på planen, oavsett vilken nivå han har dömt på.

Dan Bergh
Dan Bergh – Ordförande i Domarkommittén på Hälsinglands Fotbollsförbund

På vilka sätt kan vi framför allt hjälpa och stötta våra unga domare från föreningars- och läktarhåll  när de dömer en match och efter den aktuella matchen?

Min önskan är ju att det skulle finnas matchvärdar på samtliga ungdomsmatcher som skulle kunna säga till de föräldrar och ledare som lägger sig i våra unga domares jobb. Det är en tillräcklig komplex uppgift för våra nya unga domare att hålla rätt på regler, hitta rätt löpvägar mm mm, utan att också behöva lyssna på ledare och föräldrar som har åsikter om hur denne sköter sitt jobb.

En ytterligare önskan är väl också att om man skulle vara missnöjd efter matchen med domarens insats, på ett civiliserat sätt kan komma in och ställa frågor om den eller de aktuella situationer som det gällde. Här har ju också domaren något att jobba med, dvs att kunna förklara på ett lugnt sätt på hur denne såg på situationen.

Gällande frågan om vad som kan göras från läktarhåll så finns det kanske inte så mycket att säga vad som skulle kunna bli bättre. En helt tyst publik på elitmatcher vore ju verkligen att ta udden ur sporten. Folk måste få ha åsikter om domarens sätt att döma. Men när man har kommit så långt i sin domarkarriär så klarar man av att ta det från kritiken på ett helt annat sätt än vad våra yngre domare gör. Och skrämmer vi bort våra yngre domare från att döma så kommer vi inte att få några duktiga domare i framtiden. Ju större bredd vi har av domare på barn, ungdom och distriktsmatcher (upp till division 4) ju bättre topp kommer vi att få inom svensk fotboll på sikt, avslutar Dan.

Vi tackar Danne Bergh för att han tog sig tid innan hans efterlängtade och välförtjänta semester, tackar alla domare som gör sitt bästa match efter match och hoppas fler ungdomar utbildar sig till domare i framtiden.