Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Hälsinglands Sparbank har förlängt som HuFF huvudpartner

Som en av de huvudpartners som varit med ända sedan starten är det glädjande att Hälsinglands Sparbank fortsätter som huvudpartner till att börja med till och med 2024. Hälsinglands Sparbank gör det även med ett extra stöd till sommarens spontanfotboll för barn samt att de stöttar och vi sätter ett nytt och gemensamt namn på våra breddinsatser året runt.

Istället för att bara sätta rubriken ”breddinsatser” så sätter vi nu namnet ”Spar(ban)ka Boll Året Runt – med HuFF”. Med det namnet vill vi synliggöra just det faktum att vi gör och vill göra breddinsatser för fotbollen just året runt. Utöver de insatser som görs av alla föreningar vill vi spetsa till och göra ytterligare insatser som gynnar fotbollen i stort och som berör många barn/unga som älskar fotboll. Det gynnar i sin tur då även alla föreningar som kan locka till sig och behålla, utveckla barn och unga i sina verksamheter. Några exempel på de breddinsatser som görs under begreppet året runt är:

Gratis spontanfotboll på sommarlov

Där hundratals barn varje sommar får spela fotboll flera veckor på sommarlovet (Och trots att stat/kommun helt dragit in sitt stöd slår HuFF rekord sommaren 2023 med hela SJU (7!) veckor gratis fotboll! Nästan 100 timmar gratis spontan fotboll för barnen sommaren 2023!

HuFF/Holmen Akademin

Från oktober-mars, d v s vintertid då de flesta föreningar inte tränar fotboll vill vi ändå erbjuda barn/unga mellan 10-14 år en möjlighet att träna 1-2 ggr/vecka. Insatserna riktar sig främst till de som inte håller på med någon vintersport och/eller till de som verkligen vill satsa på fotboll och som har möjlighet att kombinera det med ev. andra sporter man håller på med på vintern.

Enligt certifieringen från Svensk Elitfotboll är det dessutom mycket viktigt att vi kan erbjuda fotbollsträning även vintertid för att Hudiksvalls/Hälsinglands unga ska ha en chans att utvecklas och framåt konkurrera med andra större städers föreningar.

En extra positiv sak med HuFF HOLMEN AKADEMIN är också att barnen lär känna varandra mellan flera moderföreningar då exempelvis barn från Strands IF, Högs SK, Iggesunds IK, Forsa IF, Näsvikens IK med flera – kan träna tillsammans med barn från fler föreningar även från södra eller västra Hälsingland. Vintern 2022/23 deltog över 220 barn.

Skolprojektet – Ut med bollar i skolorna!

Vi är måna om att barnen även på rasterna ska kunna spela fotboll spontant ute på skolorna. Därför har vi under årens lopp delat ut över 1400 bollar i olika skolor kring Hudiksvall.