Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Lucka tjugotre

I årets julkalender vill vi i Hudiksvalls FF hylla Hudiksvalls rika föreningsliv. Det finns många utmaningar som samhället står inför just nu. Vi är övertygade om att det inte går att överdriva kraften som föreningslivet har i kampen mot ett bättre samhälle. Det förbättrar folkhälsan genom att den sysselsätter människors kroppar och huvuden, det ger barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning som hindrar många från mer destruktiva aktiviteter, det lär barn värdet av samarbete, allas lika värde, och att alla är olika, det ger människor vänner för livet.
För att ta några exempel.

Hudiksvalls FF känner en samhörighet med våra lokala föreningar och vill gärna lyfta hela det lokala föreningslivet till alla som följer oss. Vi sitter alla i samma båt. Vi hörde av oss till alla möjliga föreningar i kommunen, stora som små, och till vår glädje ville många vara med.
Det vi snabbt upptäckte var att det finns en stor föreningsflora i kommunen, det finns verkligen något för alla. Tveka inte, engagera dig idag!

Lucka 23 – Vändpunkten kvinno- och tjejjour

Kvinnojouren Vändpunkten tillhör Hudiksvall och Nordanstigs kommun och är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som funnits sedan 1982. De är en ideell förening som består av en styrelse, medlemmar, ideella krafter och två anställda som bemannar kontoret. I deras verksamhet har de även en Tjejjour vars uppgift är att jobba med tjejer i yngre åldrar. Deras främsta uppdrag är att tillsammans stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. De arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld, och det arbetar de tillsammans för varje dag.

I styrelsen sitter 5-7 kvinnliga ledamöter. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor, och i föreningen finns kvinnor och tjejer med varierande bakgrund. Kvinnojouren Vändpunkten drivs med föreningsbidrag från Hudiksvall och Nordanstigs kommun, socialstyrelsen, stiftelser och fonder. De får även medel från enskilda donationer som bidrar till deras verksamhet.

Hallå där, Betty, verksamhetsansvarig och Lina, som är barnansvarig, Vad är det roligaste som hänt föreningen under året?

Det som har varit fantastiskt detta år är allt engagemang från privatpersoner, företag och andra organisationer, både när det gäller viljan att få utbildning om mäns våld mot kvinnor men också ekonomiska bidrag. Hyllagalan är ett exempel som gett oss möjlighet att anställa en person till vår tjejjour.

Vad ser ni fram mot mest nästa år?

Vi ser fram emot många saker men framförallt att få ge mer kunskap till så många som möjligt när det gäller mäns våld mot kvinnor. Fler behöver kunskap inom detta för att vi tillsammans ska kunna skydda utsatta kvinnor och barn.

Varför borde fler engagera sig kvinnojouren?

Vi behöver alltid fler som vill engagera sig i dessa frågor, både i jouren och utanför. Vårt huvudsakliga mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och vi inte längre skulle behöva finnas. Tyvärr ser det inte ut så och vi har just nu fler stödsökande än vi någonsin haft tidigare. Samtalen och mötena vi har med utsatta kvinnor och barn är ibland väldigt tunga men ger också otroligt mycket tillbaka. Man kommer dessa kvinnor och barn väldigt nära och det är en fantastisk känsla att få se en familj gå från ett hem präglat av våld och kontroll till ett nytt hem fritt från våld där familjen inte längre behöver leva i rädsla över vad som kommer hända.