Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Rapport från årsmötet

Efter lite kaffemingel och goda skratt valde man Michael Roos till att vara mötets ordförande och Tomas Flodin till sekreterare för mötet.

Man gick bland annat igenom styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året, styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gånga året samt revisorernas berättelse innan man klubbade för att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Sedan gick man vidare till ett fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

Underbart engagemang där man tillsammans förde fram tankar och undran med en gemensam vilja att steg för steg tillsammans föra Hudiksvalls FF tillbaka till den svenska fotbollens finrum.

Med ett rungande ja beslutade man även att välförtjänt förära Bengt Olofsson med att göra honom till Hedersmedlem. En heder han nu gör Leif Styrman sällskap med.

Ordförande: Kenneth Nyman

Ledamöter: Pär Widell, Hans Ohlsson, Tomas Flodin och Guillermo Silva

Hudiksvalls FF tackar alla som hade möjlighet att delta och alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i föreningen för ett lyckosamt 2023!

Våra två Hedersmedlemmar, från vänster: Leif Styrman & Bengt Olofsson

För Hälsingland – Mot Framtiden