Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Talangutveckling Hälsingland

Som ett led i Hudiksvalls FFs övergripande engagemang gällande utveckling av hälsingespelare så kommer under 2023 även unga talanger från Söderhamns FF att vid olika tillfällen bjudas in till träning.

Rotationsträning där unga talanger får träna med Hudiksvalls FF finns redan på plats för föreningar som ingår i HUFF-samarbetet (Strands IF m.fl), tanken är att nu bredda det till att omfatta fler klubbar i distriktet. Frekvens och omfattning bestäms i samråd med Hudiksvalls FF av ledarstaberna för de olika föreningarna vars spelare är aktuella.

Det långsiktiga syftet med dessa samarbeten är att främja talangutveckling och därigenom stärka Hälsingland som fotbollsdistrikt. Utvärdering av detta kommer att ske löpande.

För Hälsingland – Mot Framtiden