Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

Vinst och dragningslista för jokerlotteriet 2023

För att erhålla vinstnumren tar vi hjälp av Svenska Spels Jokernummer, där Jokernumrets två sista siffror bilder vinstnumret.

Obetald lott vid dragningstillfället deltar ej i lotteriet.

Vinnare redovisas på HuFF´s hemsida, utbetalning sker efterföljande månad.

Kostnad

100 kr per månad via autogiro eller hela summan (1200 kr/år) eller aktuell delsumma som återstår för kalenderåret.

Inbetalning till BG 440-4844

Märk inbetalningen med lottnummer och namn

Januari 7, 14, 21 – 500 kr samt 28 2500 kr

Februari 4, 11, 18 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

Mars 4, 11, 18 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

April 1, 8, 15, 22 – 500 kr samt 29 – 2500 kr

Maj 6, 13, 20 – 500 kr samt 27 – 2500 kr

Juni 3, 10, 17 – 500 kr samt 24 – 2500 kr

Juli 1, 8, 15, 22 – 500 kr samt 29 – 2500 kr

Augusti 5, 12, 19 – 500 kr samt 26 – 2500 kr

September 2, 9, 16, 23 – 500 kr samt 30 – 2500 kr

Oktober 7, 14, 21 – 500 kr samt 28 – 2500 kr

November 4, 11, 18 – 500 kr samt 25 – 2500 kr

December 2, 9 – 500 kr samt 16 – 5000 kr